Kripto valute

/   kriptovalute.gq     Politics   / Srpski  

2019-06-18 17:11:08

U zaključcima o Srbiji Savet ministara poziva Beograd da značajno ubrza reformske napore i ostvari konkretne i opipljive rezultate u osnovnim oblastima, pre svega vladavini prava.

Savet ministara poručuje da je sadašnji status kvo u dijalogu Beograda i Prištine neodrživ i poziva na nastavak dijaloga što je pre moguće .

Priština mora da povuče uvedene tarife i uzdrži se od svake akcije koja može biti shvaćena kao provokacija , navode ministri i ocenjuju da je uvođenje tarifa jasno kršenje CEFTA sporazuma i duha Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Prištine, i ujedno podrivanje regionalne saradnje.

Kad je reč o Beogradu, potrebni su dalji napori na uspostavljanju povoljnog ambijenta za dijalog, uključujuci i angažman Beograda na medjunarodnom i regionalnom planu i uzdržavanje od akcija koje mogu biti shvaćene kao provokacija , stoji u zaključku.

Ministri su pohvalili kontinuirani napredak Srbije u ekonomskim reformama i pozvali na dalje podsticanje konkurentnosti i dugoročnog rasta kroz strukturne reforme, posebno energetskog sektora i tržišta rada, kao i veću transparentost i predvidljivost zakonskog okvira .

O parlamentu i slobodi izražavanja 

Podsećajući da je evropska integracija strateški izbor Srbije, Savet ministara EU pozvao je vlasti na čvršću posvećenost evropskim vrednostima , ističući da bi Vlada Srbije trebalo da o tome aktivnije i jasnije komunicira u javnosti.

Transparetnost, kvalitet donošenja zakona i istinski međpartijski dijalog treba da budu pojačani, navodi se u tekstu zaključaka koji se odnosi na rad parlamenta.

U delu koji govori o vladavini prava, naglašava se da je potreban poseban naglasak na nezavisnost i efikasnost pravosuđa, uključujući i tekuće promene ustava kao i opipljivi rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca.

Nedostatak napretka u oblasti slobode izražavanja i dalje je razlog za ozbiljnu zabrinutost , navodi se u zaključcima, uz ocenu da je ostvaren napredak u pripremi medijske strategije, koja treba da bude hitno primenjena u praksi na inkluzivan i transparentan način .

Ministri pozivaju Srbiju da se postupno uskladi sa zajedničkom spoljnom politikom EU i da prioritetno preokrene sadašnji negativni trend u ovoj oblasti, istovremeno pozdravljajući aktivno učešće Srbije u misijama i operacijama EU.


rts.rs @RTS_Vesti
ministara reforme dijalog ubrza beograd srbije srbija nastave http beograda pritine ministri


User comments